technology

business

Menambah kelajuan Startup Windows

Menambah kelajuan Startup Windows

Setiap kali Windows dimulakan, logo boot Windows akan ditunjukkan bersama-sama progress bar (Lihat Rajah 1). Dengan logo ini, sebenarnya ak...

three columns

cars

grids

health