technology

business

Files Hidden by Virus. How to Unhide Them?

Files Hidden by Virus. How to Unhide Them?

The Problem Pernah anda mengalami kejadian seperti tajuk di atas? Adakah anda menyangka dokumen anda telah hilang dan anda  p...
Share Files and Printers between Windows 7 and XP

Share Files and Printers between Windows 7 and XP

Kali ini saya akan menunjukan teknik  berkongsi fail dan pencetak di dalam satu rangkaian yang menggunakan Operating System yang berbe...

three columns

cars

grids

health